ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA LITTLE ACADEMY W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

ZASADY OGÓLNE

PROCEDURA PRZYJĘCIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

PROCEDURA ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI SPÓŹNIEŃ PORANNYCH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI SPÓŹNIEŃ PRZY ODBIORZE DZIECKA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI WCZEŚNIEJSZEGO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

PROCEDURA SANITARNA PODCZAS POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU

PROCEDURA SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W PRZEDSZKOLU

PROCEDURA ORGANIZACJI ZABAW CODZIENNYCH W SALACH

PROCEDURA WYJŚĆ I ZABAW W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POJAWIENIA SIĘ OBJAWÓW CHOROBOWYCH U DZIECKA- W TYM OBJAWÓW CHOROBY ZAKAŹNEJ COVID-19

W budynku przedszkola w widocznym miejscu w szatni, w biurze, na korytarzu na parterze zawieszone są dostępne dla wszystkich numery telefonów do:


  • Całodobowa Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590,
  • Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna: 22 311 80 02 lub 22 311 80 25
  • Numer alarmowy :112;