Polska podstawa programowa

W naszych przedszkolach dbamy również o to, aby nabywanie wiedzy przez Dzieci odbywało się w duchu wzajemnej troski i empatii.  Podczas realizacji polskiej podstawy programowej bazujemy na rekomendowanych podręcznikach wspierających holistyczny rozwój dziecka.

Supersmyki, wyd. MAC

to polski program wychowania przedszkolnego realizowany w przedszkolach Little Academy zgodny z obecnie obowiązującą podstawą programową, który poprzez zabawę i spontaniczne doświadczanie, przygotowuje dzieci do pierwszych kroków w szkole podstawowej. Materiały tej serii przygotowane są w duchu pedagogiki twórczości i pedagogiki zabawy.

Połączenie tych dwóch metod wspiera holistyczny rozwój dziecka. Takie podejście opiera się na teraźniejszych możliwościach dzieci, ich potrzebach i preferencjach oraz na dążeniu do przygotowania najmłodszych do wyzwań przyszłości. Kręgi tematyczne oraz temat tygodnia podany w formie pytania badawczego pobudzają ciekawość i motywację dzieci, kształtując jednocześnie umiejętność myślenia problemowego. Przyciągający uwagę dziecka bohaterowie przewodni wprowadzają dziecko w świat przyrody, matematyki, emocji i twórczości, zachęcają do poznawania liter i cyfr oraz rozwijania umiejętności językowych.

W naszych przedszkolach korzystamy z koncepcji Porozumienia bez Przemocy (NVC – Nonviolent Communication) – jest to komunikacja empatyczna, nazywana językiem serca. Stworzona przez amerykańskiego psychologa Marshalla B. Rosenberga, ma na celu wspieranie dialogu między ludźmi oraz budowanie społeczeństw opartych na empatii i uwzględnianiu potrzeb wszystkich osób. NVC pomaga świadomie ubierać w słowa to, co chcemy przekazać, tak by zwiększyć szansę na nawiązanie kontaktu i porozumienia.