PROJEKT „MAŁA AKADEMIA”

REALIZOWANY W RAMACH umowy nr RPMA.08.03.02-14-i410/21-00

 

w ramach Osi Priorytetowej VIII. ROZWÓJ RYNKU PRACY, Działania  8.3 „UŁATWIENIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI DO LAT 3”, Poddziałania 8.3.2 „ UŁATWIENIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W RAMACH ZIT”- współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt polega na utworzeniu 3 oddziałów żłobkowych na terenie Warszawskiej dzielnicy Wilanów, Ursynów oraz na terenie Gminy Konstancin Jeziorna.

Projekt zakłada 1 typ działań: 1) Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków.

W ramach działalności realizowana będzie funkcja opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.

Uczestnikami projektu będzie 48 (42K/6M) rodziców dzieci w wieku pomiędzy 20 tygodniem a 3 rokiem życia, zarówno matki jak i ojcowie.

Uczestnikami projektu będą osoby zamierzające wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka – przebytym urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub osoby pracujące oraz osoby pozostające bez pracy/zatrudnienia bierni zawodowo.

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców chcącym utrzymać pracę lub powrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka, oraz którym obowiązki rodzicielskie uniemożliwiają podjęcie zatrudnienia.

Dostęp do projektu będzie równy dla każdego bez względu na wiek, płeć, religię i orientację seksualną.

KARTĘ ZGŁOSZENIA można pobrać na Tutaj

oraz w siedzibach :

1). WILANÓW, UL. SARMACKA 12F, 02-972 WARSZAWA-MIASTECZKO, GODZINY OTWARCIA 07:00 – 18:00

2). URSYNÓW, UL. WĄWOZOWA 28F, 02-796 WARSZAWA URSYNÓW KABATY , GODZINY OTWARCIA 07:00 – 18:00

3). KONSTANCIN JEZIORNA, UL. ŁĄKOWA 38, 05-520 KONSTANCIN JEZIORNA , GODZINY OTWARCIA 07:00 – 18:00