Świat pięcio i sześciolatka

Dzieci pięcio i sześcioletnie potrafią zadbać o swoje potrzeby i potrzeby innych.
Mogą być częścią pary, małej lub dużej grupy edukacyjnej. Kontynuują pracę nad praktyką umiejętności społecznych, dialogu.

Zapewniamy im chwile na ćwiczenie cierpliwości poprzez dłuższe tury i udostępnianie materiałów. Wydłużamy czas edukacji czytamy dłuższe książki, aby pracować nad większą koncentracją uwagi tak niezbędną w szkole podstawowej.

Dzieci uczą się pisania liter, czytania, liczenia, dodawania, odejmowania, miar, kierunków, kształtów i innych zagadnień niezbędnych do rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej. Na tym etapie wydłużamy czas koncentracji tak aby dzieci były gotowe do uczestniczenia w zajęciach w szkole.

Program edukacji dla 5-6-latków w przedszkolu jest zaprojektowany, aby przygotować dzieci do szkoły i wspierać ich wszechstronny rozwój.

 • Rozwój społeczny i emocjonalny:
  -Nauka współpracy i pracy w grupie.
  -Rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania przyjaźni.
  -Rozpoznawanie i nazywanie emocji, nauka empatii i zrozumienia dla innych.
  -Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z konfliktami i rozwiązywania problemów.
  -Budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie.
 • Rozwój fizyczny:
  – Ćwiczenia motoryki dużej (bieganie, skakanie, taniec, zabawy ruchowe).
  – Ćwiczenia motoryki małej (rysowanie, wycinanie, pisanie, układanie puzzli).
  – Nauka zdrowych nawyków żywieniowych i higienicznych.

 • Wprowadzenie do prostych ćwiczeń gimnastycznych i sportowych.

 • Rozwój poznawczy:
  -Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.
  – Nauka podstawowych pojęć matematycznych (liczenie do 100, dodawanie, odejmowanie, rozpoznawanie kształtów, wzorów, czasu i pieniędzy). -Eksperymenty przyrodnicze, obserwacje i proste doświadczenia.
  – Wprowadzenie do podstawowych pojęć z nauk społecznych (rodzina, społeczność, zawody).
  – Nauka dni tygodnia, miesięcy, pór roku i podstawowych pojęć związanych z czasem.

– Wprowadzenie do różnych tematów, takich jak przyroda, zwierzęta, rośliny, zdrowie, ekologia, kosmos.
– Organizowanie tematycznych dni lub tygodni, które pozwalają dzieciom na zgłębianie wybranych tematów poprzez różnorodne aktywności.
– Zajęcia plastyczne (rysowanie, malowanie, lepienie, kolaże).
– Zabawy muzyczne (śpiewanie piosenek, gra na prostych instrumentach, rytmika).
– Zajęcia teatralne (odgrywanie ról, teatrzyk kukiełkowy, pantomima).
– Projekty artystyczne związane z różnymi tematami, np. przyrodą, kulturą, historią.

Rozwój językowy:
– Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych.
– Czytanie i słuchanie bajek, opowiadań, wierszy.
– Nauka rozpoznawania liter i dźwięków, wprowadzenie do podstaw czytania i pisania.
– Ćwiczenia językowe rozwijające słownictwo, gramatykę i składnię.
– Tworzenie prostych tekstów, listów, opowiadań.

KONTAKT
+48 695 777 314
kontakt@LittleAcademy.pl