Świat trzylatka

Świat trzylatka jest pełen kontaktów towarzyskich, rozmów, wyobraźni i ciekawości.
Dzieci przeszły już przez etap adaptacji czują się komfortowo w towarzystwie nauczycieli i rówieśników.

Rozumieją podstawowe sposoby w jakie nawiązujemy kontakty społeczne i współdziałamy z innymi.
Na tym etapie dzieci zapoznają się z podstawową identyfikacją liter, rozwijają wyobraźnię poprzez korzystanie z książek, słuchanie opowiadań.

Poznają podstawowe zagadnienia matematyczne, takie jak liczby, kształty, sortowanie i porządkowanie Dzieci budują pewność siebie i świadomość ciała poprzez zajęcia angażujące równowagę, siłę i koordynację wzrokowo-ruchową, podczas gdy umiejętności werbalne, społeczne i motoryczne. Zakres edukacji dla 3-latków w przedszkolu obejmuje różnorodne obszary rozwoju, które wspierają wszechstronny rozwój dziecka.

Rozwój socjo-emocjonalny:
– Nauka współpracy i dzielenia się z innymi dziećmi.
– Rozwijanie umiejętności nawiązywania relacji i budowania przyjaźni.
– Nauka rozpoznawania i nazywania emocji oraz radzenia sobie z nimi.
– Rozwijanie poczucia empatii i zrozumienia dla innych.

Rozwój fizyczny:
– Ćwiczenia motoryki dużej (bieganie, skakanie, wspinanie się).
– Ćwiczenia motoryki małej (rysowanie, układanie puzzli, manipulowanie małymi przedmiotami).
– Nauka podstawowych czynności samoobsługowych (mycie rąk, ubieranie się, korzystanie z toalety).

Rozwój poznawczy:
Rozwijanie umiejętności obserwacji, porównywania i klasyfikowania.
– Nauka podstawowych pojęć matematycznych (liczenie, rozpoznawanie kształtów i kolorów).
– Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.
– Wprowadzenie do prostych eksperymentów i obserwacji przyrodniczych.
– Wprowadzenie do różnych tematów, takich jak pory roku, zwierzęta, rośliny, rodzina, zawody.
– Organizowanie tematycznych dni lub tygodni, które pozwalają dzieciom na zgłębianie wybranych tematów poprzez różnorodne aktywności

KONTAKT
+48 695 777 314
kontakt@LittleAcademy.pl