Świat czterolatka

Codzienność czterolatka to pytania…
Zadaniem nauczycieli jest pomóc dzieciom nauczyć się sposobów dociekania i prowadzenia badań, aby znaleźć odpowiedzi na te pytania.
Uczą się znajdować odpowiedzi w książkach, rówieśnikach, dorosłych, własnych eksperymentach i doświadczeniach, jakie mają w świecie.
Na tym etapie program obejmuje zajęcia tematyczne, doświadczenia edukacyjne, które wzmacniają umiejętności społeczne i intelektualne.

Nauczyciele stymulują rozwój wprowadzając wyższy poziom rozpoznawania liter, świadomości fonetycznej, języka ekspresyjnego i receptywnego.

Zagadnień matematycznych uczy się poprzez budowanie z klocków, łamigłówki i układanie wzorów. Zajęcia wzmacniają umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, a także szersze odkrywanie otaczającego nas świata.

Zaawansowane umiejętności motoryczne są wzmacniane poprzez zorganizowane zajęcia gimnastyczne, sportowe i taneczne. Teraz, gdy dzieci nauczyły się łączyć jako cała grupa, rzucamy im wyzwanie, aby pracowały w parach i małych grupach Program edukacji dla 4-latków w przedszkolu jest zaprojektowany, aby wspierać wszechstronny rozwój dziecka, obejmując różne aspekty edukacyjne i rozwojowe.

KONTAKT
+48 695 777 314
kontakt@LittleAcademy.pl