Czym jest immersja językowa?

Czym jest immersja językowa

Immersja językowa, czyli inaczej „zanurzenie” w języku to metoda, która bazuje przede wszystkim na osłuchaniu się z językiem – wypowiedziami dotyczącymi codziennych czynności, piosenkami, opowiadaniami. W przedszkolach Little Academy „zanurzamy się codziennie” 😊 bez ograniczeń czasowych !  

Początkowo dziecko tylko słucha wypowiedzi nauczyciela posługującego się językiem obcym, a z czasem  gdy zgromadzi odpowiednio duży zasób słów, zaczyna także samodzielnie mówić w języku obcym, naśladując nauczyciela.

 Metoda ta kładzie nacisk przede wszystkim na rozumienie ze słuchu oraz mówienie.  Na późniejszych etapach nauki rozwijamy u dziecka umiejętności czytania i pisania po angielsku.

Najważniejsze zalety immersji językowej w nauczaniu dzieci:

  • możliwość przebywania w środowisku, gdzie używany jest język angielski
  • wyższy poziom poznawczy dziecka, które nastawione jest na intuicyjne chłonięcie wiedzy z otoczenia
  • brak zmęczenia i znużenia nauką, tak jak w przypadku tradycyjnie prowadzonych zajęć
  • metoda ta nie wymaga specjalnych umiejętności i zdolności, aby poznać język
  • immersja językowa łączy w sobie naukę z zabawą, dlatego nauka jest znacznie łatwiejsza i przy tym skuteczniejsza

Immersja językowa w Little Academy

Metoda immersji językowej bardzo dobrze sprawdza się w Przedszkolach Little Academy ponieważ nasze dzieci przebywają w środowisku anglojęzycznym z native speakerami przez cały dzień.  

Dziecko słuchające codziennie wypowiedzi w języku angielskim zaczyna stopniowo poszerzać zasób własnych słów, wiążąc je z konkretnymi sytuacjami i przedmiotami, dlatego z czasem  łatwiejsze jest dla niego inicjowanie rozmowy z native speakerem.

5/5 - (5 votes)