Zadania i cele

Zadania

 • Realizacja Polskiej Podstawy Programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej – przygotowanie dzieci do rozpoczęcia edukacji w polskiej szkole podstawowej
 • Realizacja Podstawy Programowej British Council Leatning Time with Timmy – przygotowanie dzieci do rozpoczęcia edukacji w anglojęzycznej szkole podstawowej (Szkoła Amerykańska, Szkoła Brytyjska, Szkoła Kanadyjska)
 • Realizacja elementów Pedagogiki Montessori w ramach autorskiego Programu Little Discovery – rozbudzenie w dzieciach zainteresowania nauką, światem, otaczającymi zjawiskami poprzez praktyczne doświadczenie
 • Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz nad ich bezpieczeństwem.
 • Doprowadzenie rozwoju psychofizycznego dziecka do poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole

Cele

 • Najwyższym celem jest dobro dziecka.
 • Wsparcie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonych możliwości.
 • Wychowanie dzieci śmiałych, pewnych siebie, otwartych na zmiany.
 • Kształtowanie postaw dziecka w relacjach do innych ludzi, świata, wobec życia.
 • Kształtowanie inteligencji emocjonalnej:
  – rozpoznawania i nazywania emocji własnych i innych
  – umacnianie wiary dziecka we własne siły
  – umacnianie wewnętrznej motywacji
  – kształtowanie odporności emocjonalnej
  – budowanie umiejętności radzenia sobie z porażką.
 • Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

Chcesz zapisać dziecko do naszego przedszkola?

To proste! Zadzwoń lub napisz do nas!

Kontakt

Oddział KONSTANCIN
ul. Łąkowa 38
05-520 Konstancin Jeziorna

Oddział WILANÓW
ul. Sarmacka 12F
Warszawa - Miasteczko Wilanów

Oddział URSYNÓW
ul. Wąwozowa 28F
Warszawa - Ursynów Kabaty

Zadzwoń teraz!
Facebook
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Twitter