Program

Program Nasz program edukacyjny stworzony jest przez zespół doświadczonych psychologów, pedagogów i nauczycieli. Wysoki standard we wszystkich placówkach utrzymany jest poprzez codzienne dostarczenie kadrze wysokiej jakości scenariuszy zajęć i aktywności oraz bogaty zakres materiałów edukacyjnych. Dbamy zarówno o rozwój intelektualny czy językowy jaki i fizyczny czy socjo-emocjonalny oraz poszerzanie umiejętności życiowych. Nasz program jest bogaty ale zapewnia przestrzeni na swobodna zabawę, której dzieci potrzebują do dobrego rozwoju. Wszystko to zapewnia naszym podopiecznym wszechstronnym rozwój zarówno w obszarach twardych jak i miękkich. To połączenie gwarantuje dobre przygotowanie do dalszych etapów edukacji i przygotowanie do funkcjonowania w zmieniającym się świecie.

What is language immersion?