British core curriculum

In Little Academy we try to follow the guidelines of British statutory model of child education from 0 to 5 years of age. More information can be found in the attached document. www.foundationyears.org.uk

EYFS framework – March 2021 >> pobierz

Jolly Phonics

Ucząc dzieci czytania, korzystamy z popularnych w Wielkiej Brytanii podręczników Jolly Phonics. Stosują one fonetyczną metodę nauczania czytania w wersji syntetycznej, co oznacza, że rozpoczynamy od nauki fonemu i jego symbolu – litery. Następnie uczymy dzieci łączenia fonemów i liter w wyrazy. Dzięki różnorodności metodycznej i multisensorycznej Jolly Phonics udowadnia swoją skuteczność w brytyjskiej edukacji już od 1987r.

National Geographic Learning

Codzienne zajęcia wspieramy podręcznikami NGL, które zawierają autentyczne zdjęcia National Geographic pobudzające ciekawość ucznia i wrażliwość na piękno. Podręczniki skupiają się na komunikacji, od pierwszych lekcji łącząc słownictwo ze strukturami, dzięki czemu uczeń szybko zyskuje podstawowe narzędzia do skutecznego porozumiewania się.