Wierzymy że najlepszą forma prezentacji Little Academy jest zaproszenie Rodziców z dziećmi do uczestnictwa w naszym codziennym życiu. Wtedy najlepiej widać interakcje nauczyciela i dzieci, jakość zajęć edukacyjnych, jakość posiłków, organizację, materiały edukacyjne, zabawki. Chętnie prezentujemy Państwu realną rzeczywistość a nie pokazowe zajęcia. Dzięki temu mają Państwo pewność jak Wasze dzieci będą codziennie spędziły czas w Little Academy.